Командоутворення

Диригент

Мета: розвиток навичок невербального спілкування, вміння швидко реагувати на несподівані ситуації, створення сприятливого клімату у взаєминах

Час: 15 хвилин

Опис:

1. Учасники стають у коло, ведучий виходить за двері.

2. З решти учасників вибирають одного «законодавця моди», який придумуватимете й виконуватиме будь-які нескладні фізичні вправи, а решта – повторювати за ним.

3. Кожні 10-15 секунд він змінює рухи, інші, помітивши це, теж починають копіювати нові рухи.

4. Коли «законодавця моди» обрали і почалося виконання вправи, ведучого кличуть назад у приміщення. Його завдання – шляхом спостереження встановити, за ким саме учасники повторюють рухи.

Передавання по колу

Мета: удосконалення навичок координації та взаємодії на психомоторному рівні, розвиток уяви та емпатії

Час: 15 хвилин

Опис:

1. Усі учасники сідають у коло. Один із учасників групи починає дію з уявним предметом так, щоб цю дію можна було продовжити. Сусід цього учасника по колу повторює його дії та продовжує їх.

2. У такий спосіб уявний предмет «обходить» коло учасників і повертається до першого гравця. Той називає предмет, який він передавав, і кожний із учасників також називає, у свою чергу, який предмет передавав саме він. Після обговорення вправу повторюють ще раз.

Колективна поема

Мета: розважити учасників, покращити стосунки між членами групи

Час: 30 хвилин

Матеріали: папір і фломастери/маркери на кожного учасника

Опис:

1. Попросіть учасників написати свої ініціали в правому верхньому кутку листка (ви теж підпишіть свій листок).

2. Кожен учасник пише короткий рядок, з якого починатиметься поема, потім передає свій листок сусідові зліва, і той дописує свій рядок, який продовжує поему.

3. Після того, як кожен напише по одному рядку на всіх листках, завершена поема повертається автору першого рядка.

4. Коли всі поеми будуть написані, прочитайте свою. Потім запитайте, хто ще хоче прочитати те, що вийшло.